Tá bád den déanamh RIB ag an gCumann chun freastal ar na geallta báid le linn an tséisiúir seoltóireachta. Ar bord bíonn an réiteoir chun déanamh cinnte go bhfuil na rásaí rite go cóir, agus tá sí ansin freisin chun teacht i gcabhair ar aon eachtra a mbeadh contúirt le linn an rásaí. Cosúil le gach bád, teastaíonn infheistíocht a dhéanamh inti chun go mbeadh sí i gcaoi mhaith chun aghaidh a thabhairt ar muir i 2018. Tá seirbhís iomlán ag teastáil ón mótar agus athnuachan iomlán le déanamh ar an gcóras leictreach. A bhuíochas do Roinn na Gaelteachta, tá €3,843 faighte ag an gCumann Húicéirí chun an obair seo a dhéanamh. Beidh an cumann fhéin ag cuir 20% (€960) i dteannta deontas Roinn na Gaeltachta chun na costaisí seo a íoc ina n-iomláine.